รถแทรกเตอร์
รับบริการปรับพื้นและเคลียร์พื้นที่ไถนาทุกพื้นที่

รถบรรทุก 10 ล้อ
รับบริการถมดินทุกชนิด
ติดต่อ 081-3682748 (แบเลาะ)